Ifercat     Transparencia Ifercat   
imatge cercar


organitzacio gestio_economica contractacio
territori linies_actuacio procediments


Sobre el portalTransparència d'Ifercat és el portal de l'ens públic Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), mitjançant el qual es difonen les dades relatives als seus àmbits d'actuació en el marc de les polítiques públiques i l'acció del govern català, la gestió del seu pressupost i les dades més rellevants de la seva activitat. Els continguts que s'hi referencien són sotmesos, com el mateix web, a un procés permanent d'actualització.

Respon al compromís assumit pel Govern de la Generalitat d'obrir-se a la ciutadania i facilitar l'accés a la informació sobre l'àmbit públic a tothom que ho vulgui. D'aquesta manera, s'afavoreix la millora del clima de confiança entre la ciutadania i els dirigents públics i també l'exercici d'un model de governança compartida en la definició de l'agenda pública.

Aquest portal s'adreça a tota la ciutadania i per això s'utilitzen diversos registres i canals per a publicar la informació, amb la finalitat de garantir-ne la comprensió des de qualsevol nivell de coneixement i formació previs.

El portal Transparència d'Ifercat està construït i dissenyat com un punt d'accés des del qual accedir al conjunt d'informació de l'ens. El portal és viu i creix en continguts i actualitzacions de manera constant.


 

 Solicitar información

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=SIP001SOL2&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FAcces-a-la-informacio-publica%3Fmoda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0

 

Reutilitzación de la información

De acuerdo con el artículo 17.1 de la Ley 19/2014 del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se permite la reutilitzación de los contenidos y de los datos siempre que se cite la fuente y la fecha de actualización y que no se desnaturalice la información (artículo 8 de la Ley 37/2007) y también que no se contradiga con una licencia específica.

Puede consultar el Aviso Legal o modificar la su preferencia de cookies en el siguiente enlace:   Aviso Legal
En esta página se utilizan galletas para definir la sesión del usuario y para realizar análisis estadísticos.   Más información   Aceptar galletas