logo generalitat
INICI  
logo ifercat  
 
 
imatge 1 imatge 2 imatge 3 imatge 4
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LÍNIA DE METRO AUTOMÀTIC MÉS LLARGA D’EUROPA

La Línia 9 de metro, el projecte més emblemàtic d’Ifercat, esdevindrà una anella al voltant del centre de Barcelona que incrementarà l’eficiència de l’actual xarxa de transport metropolitana. Serà la línia de metro automàtic més llarga d’Europa, una experiència innovadora en el sector de les comunicacions. Està pensada com una enorme paràbola del Llobregat al Besòs que connectarà la resta de línies i trencarà el model radial del ferrocarril metropolità.

Serà la primera línia de metro que finalment connectarà la ciutat de Barcelona amb l’aeroport del Prat, a més d’unir municipis com el Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

El principal objectiu d’aquesta nova línia de metro és donar resposta a les necessitats de mobilitat d’un territori molt poblat, oferint un servei de transport públic eficient i competitiu.

La Línia 9 té especial incidència en els barris que actualment no estan dotats d’aquest transport, com la Zona Franca, Bon Pastor, Sarrià i Pedralbes (Barcelona) i àmplies àrees de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i l’aeroport del Prat.


LA LÍNIA DE METRO AMB MÉS INTERCANVIS

Un altre factor determinant d’aquesta infraestructura és l’increment de l’efecte xarxa a Barcelona i la seva conurbació. Els intercanvis amb altres mitjans de transport públic, com el metro o els ferrocarrils regionals (FGC i Renfe) i tramvia, han estat un dels aspectes més contemplats en la planificació del recorregut. Un total de 19 estacions de la línia 9 tenen correspondència amb altres línies de metro, tren i tramvia.

El recorregut de la Línia 9 inclourà un tram central i dos ramals per cada extrem que formaran una figura de dues Y unides per la base. Les estacions terminals es troben als següents punts:

·Al Besòs, per una banda a Can Zam (Santa Coloma de Gramenet) i la Línia 10 al Gorg (Badalona).
·Al Llobregat, al polígon Pratenc del Prat i a l’àrea d’ampliació del port, la Línia 10 comença a la Zona Franca i la Línia 9, a la  nova terminal de l’aeroport.

Sobre aquesta infraestructura s’han definit dos serveis de metro diferenciats:

·Línia 9: Can Zam - Aeroport.
·Línia 10: Gorg - Zona Franca.

D’aquesta manera, les estacions situades en el tram compartit (Bon Pastor - Gornal) disposaran dels serveis de l’L9 i l'L10 i, per tant, d’una freqüència doble a les branques extremes.


POSADA EN MARXA

La posada en marxa de la Línia 9 es va iniciar a la tardor de 2009 i en diverses fases que corresponen a diferents subtrams, començant pels més propers al Besòs.

La primera fase d’entrada en explotació correspon al subtram Can Zam - Can Peixauet, que inclou cinc estacions ubicades a Santa Coloma de Gramanet, amb connexió a l’intercanviador de Fondo amb la línia 1. Amb aquesta primera fase entraran també en funcionament els tallers de manteniment i les cotxeres automàtiques d’aquest sector, que són imprescindibles per garantir l’explotació de la línia.

Per l’entrada en servei de les diverses fases, s’ha implantat una metodologia pròpia que permet garantir per a cada subtram:

·La seguretat integral de la totalitat del sistema.
·L’adequació funcional a l’explotació, garantint l’operació i la mantenibilitat dels subsistemes.
·La no afectació al servei dels subtrams que ja estan en explotació.
·I l’acompliment dels terminis previstos i dels pressupostos dels projectes constructius.

Per cadascuna de les fases d’entrada en servei hi ha una fase d’explotació sense passatgers que rep el nom de «marxa en blanc», en la qual l’operador de la línia verifica el bon funcionament dels subsistemes tècnics i comprova els procediments operatius des del centre de comandament central.

L’autorització per la marxa en blanc, pel fet que té caire d’explotació, ha de ser atorgada per la Direcció General de Transport i Mobilitat. Aquest òrgan requerirà prèviament a Ifercat la presentació del certificat de seguretat corresponent al subtram afectat que demostri que s’han fet totes les proves de tots els subsistemes que garanteixen l’acompliment de les condicions de seguretat previstes.


EL REPTE D’UNA GEOLOGIA COMPLEXA

El traçat de la Línia 9 travessa territoris de geologia molt variada i complexa. Precisament aquesta és una de les característiques del subsòl de la ciutat: la seva diversitat. Conseqüentment, la línia es composa de trams amb característiques molt diferents, n’hi ha de situats a gran profunditat i d’altres, a cel obert, com els passos amb viaducte. Atès que bona part del recorregut de la Línia 9 està dissenyat a gran profunditat, es construeix principalment amb tuneladores, màquines d’última generació especialment dissenyades per perforar terrenys de composicions diverses.


SOLUCIONS INNOVADORES I MILLORES PAISATGÍSTIQUES

A diferència de les habituals obres de metro subterrànies, la Línia 9 incorpora un pas elevat en el seu trajecte, un recorregut de 4 km de viaducte a l’aire lliure que es convertirà en el primer tram d’aquestes característiques de la xarxa de metro de Barcelona. Serà un pas de doble sentit que ja s’està construint al llarg de tot el carrer A de la Zona Franca.

L’accés dels viatgers es farà des de les andanes situades a 6,5 m de l’asfalt, amb 10 m d’amplada i 120 m de llargada. Entre els dos viaductes se situaran les vies de servei i d’emergència.

Un dels objectius en aquest tram en concret, és aprofitar les reformes del carrer A per convertir-lo en la nova rambla de la Zona Franca, amb un passeig enjardinat, amples zones per a vianants i carril bici. Aquesta reforma integral afectarà 45.000 persones de 350 empreses ubicades a la zona que, fins ara, no tenien cap altra alternativa d’accés que el vehicle privat.

Sens dubte, la Línia 9 esdevindrà una nova icona urbanística d’aquesta àrea industrial de Barcelona i el Baix Llobregat.

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA LÍNIA:

·47,8 km de traçat.
·52 estacions.
·Demanda estimada de 90 milions de passatgers anuals.

Innovacions en infraestructures de metro:

·Conducció automàtica.
·Andanes tancades.
·Circulació de trens a dos nivells.
·Profunditats superiors a totes les línies actuals que assoliran fondàries de 60 m.
·Estacions planificades en forma de pou circular amb diàmetres que varien de 26 m a 32,4 m.
·L’accés des del vestíbul fins a l’andana es realitzarà amb ascensors o bé escales mecàniques, en funció de la profunditat  de l’estació.
·Innovacions en la gestió en infraestructures de metro.
·Separació entre la gestió de la infraestructura i l’operació.

diseny conceptual

AVANTATGES DE L'L9

La Línia 9 de metro, com la majoria dels sistemes metropolitans de transport ferroviari, presenta grans avantatges des del punt de vista de la mobilitat urbana:

·Gran capacitat de transport de viatgers.
·Independència respecte a la xarxa viària.
·Velocitat comercial elevada.
·Accessibilitat del sistema (en el cas de noves infraestructures).
·Contribució al transvasament modal vers el transport públic en la mobilitat de la regió metropolitana.
·Reducció de les emissions de gasos a l’atmosfera derivats del sistema de transport metropolità.

En el cas particular de la línia 9 es poden identificar aportacions específiques, tant des del punt de vista de la seva contribució al sistema de transport derivada del seu traçat com pels elements singulars derivats del seu disseny avançat i les noves tècniques constructives emprades.

Així es pot destacar que:

·Augmentarà considerablement la connectivitat de la xarxa de transport públic d’alta capacitat a la RMB, ja que comptarà  amb un gran nombre d’intercanviadors.
·Es dotaran de transport públic d’altes prestacions zones de la ciutat actualment desateses —uneix l’Aeroport, el Port, els  recintes firals i zones industrials i residencials—.
·Descongestionarà la part central de la xarxa de transport gràcies als nous recorreguts perimetrals.
·S'evitaran interferències amb altres infraestructures, ja que la construcció del traçat es fa a gran fondària.
·S’ha minimitzat l’afectació en superfície per a la construcció d’estacions gràcies a una secció de túnel que ha permès  inserir-hi les andanes de les estacions.
·Disposarà d’una accessibilitat garantida en un 100% per a persones amb mobilitat reduïda (PMR).
·I serà una línia totalment equipada amb els sistemes més avançats de gestió de trànsit ferroviari, com ara la conducció  automàtica.

METRO AUTOMÀTIC: LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE LA SEGURETAT

La Línia 9 funcionarà amb trens automàtics, sense conductor, que es controlaran des del centre de comandament del metro de Sagrera. Aquest control central aporta molts avantatges, com ara:

·Major regularitat i fluïdesa de la circulació de trens, així com la conseqüent reducció del temps d’espera dels passatgers. El sistema pot assolir amb una freqüència de pas de 90 segons.
·Increment dels nivells de seguretat pel fet que s’eviten els errors humans i està basat en un sistema molt exigent davant de fallides (fail-safe).
·Augment de la seguretat, garantida per les portes d’andana que evitaran els accidents en el procés d’entrada i sortida de passatgers.
·Adaptació de l’oferta de trens en circulació segons les necessitats de la demanda a cada franja horària.
·Control molt precís tant de la situació relativa dels trens com de la determinació dels punts de parada a les estacions, gràcies a un sistema de comunicació tren-terra basat en una ràdio d’altes prestacions i ordinadors situats tant a bord dels trens com a terra.
·Supervisió continuada de l’estat dels trens i de les circulacions des del centre de comandament central, la qual cosa permet solucionar qualsevol imprevist amb total immediatesa.

estació de L9

ESTACIONS INTEL·LIGENTS I AMB DISSENY D’AUTOR

Un dels grans avenços de la Línia 9 és l’aposta pel foment de la seguretat. Totes les estacions incorporen mampares que separen la via de l’andana. La seva obertura es produeix de manera coordinada amb l’aturada del tren, de manera que protegeix els viatgers del contacte directe amb la zona de circulació dels combois.

Per condicionants del terreny, la Línia 9 suposa una de les excavacions ferroviàries més profundes de Catalunya. Per això, la majoria d’estacions s’han realitzat verticalment en forma de pou circular. Des dels vestíbuls, situats al nivell del carrer, s’accedirà a les andanes amb ascensors d’alta capacitat o escales mecàniques i d’emergència.

El disseny de les estacions estarà marcat per l’empremta personal de cadascun dels arquitectes seleccionats. El projecte compta amb professionals tan destacats com:

Toyo Ito

J. Martorell, O. Bohigas, D. Mackay i Ll. Pau

D. Freixes i S.Ribot

J. Garcès

J. Fabré i M. Torras

R. Sanabria

F. Vazquez

J. Forgas i D. Ylla-Català

M. Ruisánchez

T. Morató i J. Arderiu

G. Mora i C. Santvicens

A. Soldevila

M. Sánchez i D. Piulachs


Dins de certa continuïtat estètica, cadascuna de les estacions estarà dotada d’una personalitat i un caràcter propis.

punts
ACCESSIBILITAT / AVÍS LEGAL / MAPA WEB / ENLLAÇOS D'INTERÈS /   © Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
vermell
En aquesta pàgina es fan servir galetes per definir la sessió de l'usuari i per l'anàlisi estadistic. Acceptar | Més informació