CATALÀ / CASTELLANO / ENGLISH   
 
   

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), d’acord amb l’article 19 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, així com amb l’article 7 del Decret 308/2006, de 25 de juliol, d’aprovació dels estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, es regeix pels òrgans següents:

a) El Consell d’Administració
b) President


CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

·President

Sr. Ricard Font i Hereu

·Consellers

Sr. Joan Jaume i Oms
President i Conseller Delegat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Sr. Ferran Falcó i Isern

Secretari General

Departament de Territori i Sostenibilitat

Sr. Josep Maria Jové i Lladó

Secretari General
Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Sr. Pere Padrosa i Pierre
Direcció General de Transport i Mobilitat
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sra. M Rosa Prió Miravet
Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior

Departament de Territori i Sostenibilitat

Sr. Francesc Xavier Flores García
Director General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sr. David Prat i Soto
Subdirector General d'Infraestructures de Transport Terrestre
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sr. Víctor Cullel i Comellas

Secretari per al Desenvolupament de l'Autogovern
Departament de la Presidència

·Secretària del consell

Sra. Ma. Carme Sardà i Vilardaga
Assessoria Jurídica

Departament de Territori i Sostenibilitat


PRESIDENT

Sr. Ricard Font i Hereu

 


 
AVÍS LEGAL / MAPA WEB / LINKS D'INTERČS /   © 2009 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya